2% z daní za rok 2020

Add Headings and they will appear in your table of contents.

Naše združenie si aj v tomto roku naplánovalo pomerne dosť aktivít. Od toho, či sa nám podarí tieto aktivity zrealizovať, závisí aj od našich finančných možnostiach.

Preto vás chceme požiadať o poukázanie 2% z daní za rok 2020, aby sa nám podarilo oživiť a spríjemniť život v Doľanoch. Tu si môžete stiahnuť VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. Nachádza sa tam aj návod, ako má darovať daň fyzická osoba a právnická osoba. Tlačivo je editovateľné, čiže si môžete do neho priamo napísať údaje a vytlačiť.

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ďakujeme.

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

15.1.2021- Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% za rok 2019,

15.2.2021 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb,

31.03.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.03.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30.04.2021 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)


Naše údaje:

Spolok pre krajší život v Doľanoch

900 88 Doľany 152

IČO: 42256062

číslo účtu: Tatra banka SK02 1100 0000 0029 2787 2815