Plán činnosti

Na valnom zhromaždení spolku sme si stanovili, čo by sme chceli v roku 2020 zrealizovať. Ak nám pomôžete, určite sa nám to podarí. Pomoc môže byť v podobe 2% z daní, dobrovoľného príspevku alebo priložením ruky k dielu. Držme si palce.

  • preventívne čistenie potoka na jar a jeseň
  • prednášky o zdraví pre dôchodcov
  • rekonštrukcia a dobudovanie chodníka na kalváriu, oprava staníc, pridať osvetlenie na chodník
  • úprava hrobov K. Vardaia a jeho rodiny
  • pripraviť brožúru o Doľančanovi K. Vardaiovi k výročiu jeho narodenia alebo úmrtia v roku 2021
  • vydať knihu o Jurajovi Palkovičovi
  • zabezpečovať pravidelné aktivity v klube – cvičenie, detský kútik, tvorivé dielne
  • vyčistenie okolia osamotenej hrušky smerom na priehradu a postavenie lavičky pri nej ako aj iné aktivity súvisiace s ochranou životného prostredia
  • vydať pokračovanie Ompitálskych recepisov
  • realizácia 12. Ompitálskeho karmoku 5.12. 2020
  • charita: darčeky pre nemobilných či osamelých dôchodcov
  • Silvestrovská kapustnica pod vežou