Plán činnosti

Na valnom zhromaždení spolku sme si stanovili, čo by sme chceli v roku 2021 zrealizovať. Ak nám pomôžete, určite sa nám to podarí. Pomoc môže byť v podobe 2% z daní, dobrovoľného príspevku alebo priložením ruky k dielu. Držme si palce.

  • preventívne čistenie potoka na jar a jeseň

  • rekonštrukcia a dobudovanie chodníka na kalváriu, oprava zastávok, pridať osvetlenie na chodník

  • úprava hrobov K. Vardaia a jeho rodiny

  • pripraviť brožúru o Doľančanovi K. Vardaiovi k výročiu jeho narodenia alebo úmrtia v roku 2021

  • vydať knihu o Jurajovi Palkovičovi

  • zabezpečovať pravidelné aktivity v klube – cvičenie, detský kútik, tvorivé dielne, ak to situácia dovolí

  • zmapovať dolianske kroje

  • úprava parčíka "Pod hučákom"

  • úprava vodovodu a okolia na cintoríne,

  • realizácia 12. Ompitálskeho jarmoku 4.12.2021, ak to situácia dovolí - v znamení 10. výročia založenia spolku

  • charita: darčeky pre nemobilných či osamelých dôchodcov na Vianoce

  • Silvestrovská kapustnica pod vežou