Charita

V roku 2019 sme si pridali do svojich aktivít aj dobročinnosť

Začali sme blahoželaním pre nemobilných alebo osamelých starších ľudí. Spolok pripravil balíček drobností a predseda spolku Peter Marianyi spolu s predsedom finančnej komisie OZ Doľany Petrom Vizvárym ich rozdali 19.12.2019. Tí, ktorí mali záujem, s tými strávili chvíľku v družnej debate a spomínaním.

V roku 2020 sa náš balík pre nemobilných dôchodcov zväčšil vďaka viacerým láskavým ľuďom, ktorí nám prispeli vecnými darčekmi. Ďakujeme.

Veľmi sme hrdí na spolkovú špecialitu.

Hádam bude našim spoluobčanom chutiť.

Ideme rozdávať.

Ledva sme to za jeden deň stihli.