Kontakt

SPOLOK PRE KRAJŠÍ ŽIVOT V DOĽANOCH

900 88 Doľany 152

ozspolok.dolany@gmail.com

0905 466 065

Ak chcete podporiť činnosť spolku, naše konto je:


Tatra banka: 2927872815/1100

IBAN SK02 1100 0000 0029 2787 2815


IČO: 42256062

DIČ: 2023717718