Klub seniorov

Od novembra 2011 sa v stredu v klube stretávali staršie ročníky, aby si oddýchli, podebatovali a ochutnali napečené koláčiky. Dôchodkyne sa osamostatnili a stretávajú sa v spoločných priestoroch klubu spolku a Jednoty dôchodcov v Doľanoch každý pondelok poobede.


V roku 2011 sa súťaže "Za najlepší koláč" zúčastnili a získali diplom tieto Doľančanky:

Diplom "Za najviac upečených koláčikov" získava Vierka Mruškovičová. Nebolo stredy, kedy by niečo nedoniesla. Pagáčiky, ktoré doniesla do klubu 30.11.2011 boli neodolateľné.

Diplom "Za najčokoládovejšie koláčiky" dostala Janka Múdra.

Diplom "Za koláčik upečený napriek chorobe" získala Ľubka Mruškovičová. Kvôli chorobe nemohla prísť, ale na klub nezabudla a koláčik napriek všetkému urobila a poslala. Ďakujeme!

Niekedy prišli aj mladší s deťmi a bolo veselo.

Posedenie v klube sa vždy vydarí.

Bucherovci sa v klube vždy dobre zabavia. Alžbetke sa ráta, že tatinko sa s ňou zahrá Človeče.

V klube máme už aj hračky vďaka rodine Bratekovej. Najmladší návštevníci klubu sa už vedia hrať.