Rozprávkový les

Spolok na konci školského roka pripravil niekoľkokrát deťom rozlúčkovú prechádzku lesom. V ňom sa stretli rozprávkové bytosti, ktoré im dávali úlohy a tie museli splniť. Za dobré odpovede deti dostali sladkú odmenu. Na záver sa v turistickom areáli na konci dediny opekalo a oddychovalo po "náročnej" akcii.

Ďakujeme všetkým dolianskym nečlenom, ktorí nám pomáhajú zabaviť deti:

p. Slávik, ktorý doniesol deťom aj darčeky, Lucii Hirtlovej, Norike Hirtlovej, Lucii Haluškovej, babke Sašky Košeckej, ktorá robí skvelého vodníka, rodine Demovičovej a Soošovej, ktorí dovolia, aby deti mohli stretnúť vodníka na ich súkromnom pozemku, Martine Matlovičovej, Stanke Oravcovej, Danke Ročkayovej, Silvii Brziakovej -Heldovej, p. Knurovskej a Marekovi Brziakovi, ktorý udržiaval oheň, aby sme si mohli opekať.


Rok 2013

Rok 2012