Aktivity v klube

Klub sa presťahoval do spodných priestorov - do bývalej sobášnej siene. Snažili sme sa uskromniť tak, aby nikto, kto využíval klub vo voľných chvíľach, nebol ukrátený.

Všetky aktivity v klube, na ktoré ste boli zvyknutí v horných priestoroch pokračujú. Okrem pondelka poobede, kedy má v klube stretnutia Jednota dôchodcov v Doľanoch, s ktorými sa delíme o priestor.

Všeobecne aktivita v klube je realizovaná len do 19,00 hod.

Klub sa riadi poriadkom ako doteraz, takže záujemcovia o návštevu jednotlivých aktivít, nech zavolajú na č.t. 0905 466 065 kvôli kľúču deň vopred, aby sme sa dohodli.

  • Na koberec sa, prosíme, vyzúvajte.
  • V detskom kútiku - na koberci - prosíme, nejedzte. Konzumovať môžete za dlhým stolom.
  • Pred odchodom dajte všetko do pôvodného poriadku. Ak treba, v predsieni v kúte je vysávač, poprosíme, povysávajte.
  • Pokojne si uvarte kávu, ponúknite sa pitím umiestneným v alebo na skrinkách v predsieni.
  • Privítame, ak nám ako vďaku dáte do kasičky "Dobrovoľný príspevok" pár drobných, aby sme mohli kúpiť nový bazén, ak bude treba, ďalšiu kávu či pitie pre vás, materiál na dielne a pod.

Rozvrh aktivít v klube spolku

Klub spolku býval v priestoroch nad obecným úradom

Podkrovné priestory obecného úradu sme si upravili pre potreby klubu spolku. Pretože išlo o dlhú miestnosť, rozdelili sme ju do troch zón.

Vľavo od dverí bol voľný priestor s kobercom, stred bola spoločenská časť a vpravo boli stoly pre Tvorivé dielne.

Veľká vďaka patrí Lucii Haluškovej, Beate Törökovej, manželom Andrey a Pavlovi Vadovičovým, Dagmar Schmidtovej, Vladovi a Martine Kráľovcom, Erike a Romanovi Mikovičovcom, Kristíne Bucherovej, Zuzane Tomašovičovej, Marcele Radenkovičovej, ktorí pomohli s úpravou priestoru.

Po prvej úprave klub vyzeral takto:

klub po renovácii