tanečný krúžok

V roku 2012 a 2013 sa menšie deti stretávali v nedeľu na tanečných hodinách. Nacvičili si tanček a potom na dolianskych spoločenských podujatiach ich predviedli.

Teraz sa tanečný krúžok cvičí v Dome kultúry Juraja Fándlyho.