Pohľadnice

Tieto pohľadnice môžete získať ako vďaku za každé euro, ktoré spolku venujete.

K dispozícii sú u ktoréhokoľvek člena spolku.