Klubová knižnica

Aj v nových priestoroch klubu sú knihy, ktoré si môžete prísť zobrať a nechať si doma, ak sa vám budú páčiť, alebo vrátiť. Takisto môžete doniesť do klubu tie knihy, ktoré už doma nechcete, iní si ju však radi môžu zobrať.

Prísť po knihu si môžete kedykoľvek, keď bude v klube nejaká aktivita. Ak police budú plné, knihy už nebudeme môcť prijať.

Dávame do pozornosti množstvo dobrých detektívok, ktoré naša knižnica obsahuje.

Prines, zober si, vráť alebo si nechaj