Osadenie lavičiek

Lavičky sú už osadené - síce inak ako sme plánovali, ale sú.

Takto vyzerala tzv. internetka do začiatku roka 2015:

A v septembri už vyzerá takto:

Ďalších pár ukážok:

Ako sa nám to podarilo?

V roku 2014 sme získali grant od SEPS, a.s. na zakúpenie a osadenie lavičiek v obci v sume 4 000 eur.

Za tieto financie sme zakúpili 20 lavičiek historického vzhľadu o dĺžke 180 cm vo farbe palisander, 10 náhradných dosiek, ak by sa nejaké zničili, vyšlo aj na jeden kôš a na lavicu do vinohradov k Urbánkovi.

Z tohoto dôvodu sme žiadali obecné zastupiteľstvo o povolenie ich osadenia na obecnom pozemku pozdĺž obecných komunikácií na nasledujúcich miestach:


  • hlavná cesta od Častej - pred dom 295, 242, 312, 234, 320 (5 lavičiek)
  • smerom do vinohradov na Častú pod brezu pri dome č. 424 (1 lavička)
  • pod stromami pri dome muzikantov (1 lavička)
  • cesta ku kostolu od zrkadla – pred obecný úrad, pred dom 23 a 36 (3 lavičky)
  • pod stromami pod „hučákom“ - medzi domami 47 a farou, 51 a 119 (2 lavičky)
  • hore pri potoku pred dom 75 (1 lavička)
  • na Agátke – pred dom 389 (1 lavička)
  • nad „uličkou“ pred dom 89 (1 lavička)
  • na trávnatej ploche pred „plantovišťom“ (2 lavičky)


Navrhli sme nahradiť staré lavičky: zastávka pri zrkadle, „internetka“, pri kostole (3 lavičky).

Priestor medzi chodníkom a prednými nohami lavičiek je približne o dĺžke 1m.