OI ZACHRÁŇME NAŠU CHKO MK

Občianska iniciatíva Zachráňme našu CHKO Malé Karpaty vznikla za účelom zastavenia plánovanej stavby 2 priehrad a 4 prehrádzok nad obcou ako protipovodňové opatrenie. OI sa transformovala do organizačnej jednotky (OJ) spolku ako samostatná právna jednotka pod názvom STOP priehrade nad Doľanmi. Má svoju vlastnú webovú aj facebookovú stránku.

Viac informácií nájdete tu:

www.stoppriehrade.sk