Ďakujeme sponzorom

2% z daní

Spolok by nemohol fungovať bez dobrých duší a ich darov.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali 2% zo svojich daní.

Za rok 2012 sme dostali 14 680,87 EUR.

Za rok 2013 sme dostali 1162,43 eur.

Za rok 2014 sme dostali 3 788,16 eur.

Za rok 2015 sme dostali 600,16 eur.

Za rok 2016 sme dostali 475,47 eur.

Za rok 2018 sme dostali 558,50 eur.

Od roku 2018 môže daňovník podľa § 50 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o. daní z príjmov v znení neskorších predpisov požiadať daňový úrad o zverejnenie svojich údajov poberateľovi.

Za kalendárny rok 2017 nám 2% z daní venovali:

AUTO M.L. s.r.o. - Bratislava

Erika Stipulová - Doľany

Advitia - Bratislava

Miriam Kočíšková - Doľany

Veľká vďaka!

Ďakujeme aj všetkým tým, ktorí prispeli na rôzne aktivity spolku a pomohli nám s realizáciou

Ďakujeme obci za poskytnutie obecných priestorov zadarmo na klubové aktivity pre obyvateľov obce, ako aj za poskytnutie priestorov v Dome kultúry Jura Fándlyho na jarmok a iné akcie.

Jozef Brestič

kreslá, servítky, hygienické potreby, farby, lokše a víno na jarmoky

Andrea a Pavol Vadovičovci

farby, podložky na stoly, koberec, televízor,

Rodina Vadovičová

Pekáreň Častá - chlieb ku gulášu na jarmoky každým rokom

Ján Pretzelmayer

víno na jarmoky každým rokom

Beatka Toroková

sadrové odliatky

Juliana Krchnáková

pagáčiky na 2. Ompitásky jarmok, finančný sponzorský dar, lokše na 3. Ompitálsky jarmok

Vierka Mruškovičová

džem na lokše a koláčiky na každý jarmok

Mária Hašanová

česnačky na jarmok, pomoc v kuchyni na 1. Ompitálskom jarmoku

rodine Schmidtovcov

nové dvere do klubu

Andrea Voberová

materiál na Tvorivé dielne

Ľubica Mruškovičová

DVD prehrávač do klubu, koláčiky a punč na jarmoky každým rokom

rodina Bucherová

materiál na Tvorivé dielne, príspevok na dolianske lavičky

Marek Brziak

stavba a odstránenie stánkov každým rokom

Zuzana Chlapečková

sladkosti pre deti na Mikuláša každým rokom

Vladimír Hašan

štrk, piesok a ich dovoz

Drahomír Jakuš

cement a iné drobnosti potrebné na realizáciu malých stavieb, úpravu chodníka na kalvárii

Daniel Ďurďovič

grafika a tlač plagátov a množstvo iného materiálu pre potreby spolku

Anton Vároš

dovoz a odvoz reklamných pútačov pred dedinu každým rokom na jarmok

Bernard Vároš

tabuľka na kôš