Výhody členstva v spolku

Náš spolok funguje od roku 2011. Za tie roky sme urobili pre obyvateľov obce kus práce. Čo všetko sme vybudovali alebo zorganizovali si môžete prečítať na tejto webovej stránke. Členovia spolku robia všetky akcie v rámci svojho voľného času a zadarmo.

Od roku 2020 je členské na rok 10 eur. Členovia za svoju prácu majú nárok na využitie klubových priestorov počas víkendu na svoje posedenie a využitie detského kútika tak, ako ho majú aj ostatní obyvatelia cez týždeň. Pri prípravách akcií je občerstvenie zadarmo.

Ak máte nejaké nápady, ktoré by pomohli zlepšiť život v obci, prihláste sa za člena a budeme spolu hľadať možnosti ako ich zrealizovať.