DETSKÝ KÚTIK

Detský kútik môžete navštíviť s deťmi do 3 rokov každý

pondelok, stredu a piatok od 9.00 hod. do 11.00 hod.

Deti nad 3 roky môžu využiť detský kútik v sprievode svojich rodičov každý

utorok a štvrtok od 16,30 hod.

Presťahovali sme sa do dolných priestorov - do bývalej sobášnej siene.

Naďalej je v kútiku bazén s loptičkami, kresliaci kútik, stan a pohodlná sedačka pre rodičov.

(Obrázok dolu.)

V priestoroch v podkroví sa Začínalo na koberci.

Neskôr sa priestory upravili.