Kalvária

Foto zo 6.12.1942 - od Vladimíra Slaninku.

Na valnom zhromaždení v roku 2018 sme si do plánu aktivít na ďalšie roky dali rekonštrukciu kalvárie v Doľanoch, ktorú realizoval Szilárd Vardai a slávnostne ju poslancom obce odovzdal v roku 1894.

Netušili sme, aká ťažká práca nás čaká. Napriek tomu, že kalvária nie je kultúrnou pamiatkou, pristupujeme k jej rekonštrukcii veľmi zodpovedne. Pomocnú ruku nám podal Krajský pamiatkový úrad v Bratislave.

Dali sme na posúdenie rekonštrukciu malieb v staniciach reštaurátorke a vyžiadali si cenovú kalkuláciu. Zdá sa, že pôvodné maľby, ktoré dal namaľovať Vardai (ktorý nebol maliarom, ale kresličom), boli pri väčšej rekonštrukcii v osemdesiatych rokoch premaľované. Musíme zistiť, či rovnakou scenériou alebo niekto namaľoval na pôvodný plechový obraz iné scenérie. Potom sa rozhodneme, najmä kvôli financiám, ako budeme pri ich obnove pokračovať.

Najväčšou položkou rekonštrukcie bude elektrina. Stĺpy, ktoré sú primontované o jednotlivé stanice dosť ničia estetiku celej kalvárie. Chceme, aby sa stĺpy odstránili, elektrina zakopala do zeme a stanice sa osvetlili ledkovými oblúkovými pásmi. Kvôli skorým ranným bohoslužbám plánujeme aj osvetlenie chodníka.

Pôvodná farba strechy stanice bola bordová, tak by sme nové strechy chceli prispôsobiť tak, aby sa stanice čo najviac podobali tým pôvodným, ktoré Vardai navrhol.

Samozrejme musí dôjsť aj k rekonštrukcii mreží, ktoré sú niekoľkokrát natreté a takisto parapety pod obrazmi sa rozpadávajú, takže treba dať nové. Treba opraviť aj niektoré kríže, z ktorých niekde chýbajú aj väčšie časti.

Rekonštrukcia kalvárie potrvá viac rokov. Samozrejme, že závisí aj od finančných prostriedkov, ktoré sa budeme snažiť hľadať všetkými spôsobmi.

Začali sme S rekonštrukciou

Okrem samotnej rekonštrukcie kalvárie, sme sa rozhodli upraviť aj chodník pozdĺž nej. Vytŕčali korene, hlboko zakopané veľké kamene a iné. Aby sme zabránili potkýňaniu sa o nerovnosti, kĺzaniu sa obyvateľov najmä po daždi alebo v zime, naniesli sme na chodník makadam.

Najprv sa však musel spevniť kraj chodníka, ktorý sa pomaly rozpadával.

Potom sa vkladali obrubníky, aby sa zabránilo zosuvu.

Traktorom sa vyviezol materiál a na fúriku vozil na určené miesto. Pomocníkov bolo dosť, tak sa stálo aj v rade.

Urovnávalo sa a spevňovalo.

HOTOVO

Za pomoc ďakujeme aj nečlenom - Ľubovi Nemcovi a Jozefovi Stankovičovi.

Trochu materiálu zostalo, tak sa zjemnil prístup na schodík do kostolíka Sv. Leonarda.

Na jar 2020 sme pokračovali v rekonštrukcii chodníka. Šikminu a vyčnievajúce kamene sme vyrovnali a doplnili pár schodov.

Pridali sme aj zábradlie.

Aby zábradlie nezhrdzavelo, natreli sme ho farbou, i keď ho možno budeme musieť na jar opätovne nafarbiť.