Adoptujte si zastavenie

Pre zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva v Doľanoch a pre jej propagáciu sa občianske združenie SPOLOK PRE KRAJŠÍ ŽIVOT V DOĽANOCH snaží urobiť v rámci svojich možností maximum.

Takou najmarkantnejšou akciou spolku v tomto smere bolo zmapovanie a zjednotenie všetkých pamätihodností a dolianskych rodákov, ktorí vynikali svojou činnosťou, v podobe Historického dolianskeho chodníka. Súčasťou chodníka sa tak stali nielen národné kultúrne pamiatky, ale, napríklad, aj kalvária, ktorú postavil doliansky rodák Szilárd Vardai v roku 1984. Rokmi bola prerábaná podľa dobových možností ochotných ľudí ju zachovať. Jej vzhľad už nezodpovedá pôvodnému stavu. Spolok by ju rád zrekonštruoval čo do najväčšej mieri do podoby akú mala pred približne 130-timi rokmi. Je to náročná práca avšak všetci členovia spolku ako aj mnohí dobrovoľníci sa na túto prácu tešia a nenárokujú si žiadnu odmenu za svoju činnosť.

Najťažšie bude zakopať elektrinu do zeme. Súčasne je vedená vzduchom pomocou rúr necitlivo pripojených na zadnú stenu každého zastavenia. Kopec je do značnej mieri skalou, takže chlapi budú mať čo robiť. Odborný dozor a odbornú prácu na elektrickom vedení robí Peter Balaga. Architektonický a umelecký dohľad nad rekonštrukciou výjavov má ďalší Doľančan Mgr. art. Ferko Malík. Najprv zrealizuje skice, náhľad, aby sme pred konečnou verziou maľby mali predstavu, ako budú vyzerať. Rekonštrukciu kamenných častí zastavení musíme zadať mimo obce. Bohužiaľ, nemáme v Doľanoch zastúpené všetky potrebné remeslá.

Už z náznaku prác je jasné, že rekonštrukcia kalvárie nebude lacná záležitosť. Naše občianske združenie získalo sponzorský dar od nadácie Henkelu, avšak jej výška je nepokryje všetky nutné výdaje. Z toho dôvodu sme sa rozhodli ísť cestou adopcie jednotlivých zastavení. Veríme, že sa v obci nájdu rodiny, ktorí si vážia svoje dedičstvo a adopciou takto môžu prejaviť svoju kresťanskú lásku a vieru v božie milosrdenstvo.


Rekonštrukciu kalvárie sme začali úpravou jeho chodníka. Po obnove jednotlivých zastavení práca spolku nebude končiť. Myslíme si, že je nutné prispôsobiť aj zábradlie, ktoré je z vodovodných trubiek a , napríklad, aj lavičky pred kostolíkom sv. Leonarda.

Veríme, že sa v obci nájdu aj takí, ktorí tiež priložia ruku k dielu a posilnia naše rady.