CVIČENIE

Cvičenie akéhokoľvek druhu sa koná

v stredu od 18.00-19.00


Na ashtaga jogu je nutné si priniesť jogamatku.

K dispozícii si návody na rehabilitačné cvičenia rôznych častí tela pre deti aj dospelých.

Cvičenie sa nemusí konať pravidelne, treba sa dopredu ohlásiť na číslo 0905 203 741 .