Zaujímavosti z Dolian

Kratšie či dlhšie články o pozoruhodnostiach, ktoré sa vyskytujú v Doľanoch alebo jeho okolí.

Príspevky na túto webovú podstránku môže dať ktokoľvek, kto je ochotný informovať ľudí - a nielen z Dolian - o zaujímavostiach, nevšedných udalostiach a pod., ktoré sa nachádzajú alebo stali v obci Doľany alebo jeho blízkom okolí.